top of page

Avís legal i política de privacitat

0. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.08130disseny.com, del qual és titular 08130 Estudi de Disseny s.c.p (en endavant, 08130 Estudi de Disseny).

 

La navegació pel lloc web de 08130 Estudi de Disseny li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de 08130 Estudi de Disseny, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.


Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.


L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant 08130 Estudi de Disseny o davant de tercers , de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.


Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i pot 08130 Estudi de Disseny denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.1. IDENTIFICACIÓ
 

08130 Estudi de Disseny, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que: 

 

• La seva denominació social és: 08130 Estudi de Disseny s.c.p

• El seu nom comercial és: 08130 Estudi de Disseny. 

• El seu CIF és: J66695842. 

• El seu domicili social és a: C / Verge de Montserrat, 22A - 08130 Santa Perpètua de la Mogoda - BARCELONA (ESPANYA).2. COMUNICACIONS
 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: 

 

Avís Legal de: www.08130disseny.com.

 

• Tel: 630523803 - 667583267.

• Correu electrònic: 08130disseny@gmail.com.

• Direcció postal: C / Verge de Montserrat, 22A 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Catalunya - Spain. 

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i 08130 Estudi de Disseny es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ 
 

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, 08130 Estudi de Disseny pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ cumpliment del corresponent formulari. 

 

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a 08130 Estudi de Disseny i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 

 

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de 08130 Estudi de Disseny i a no emprar-los per, entre d'altres: 

 

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei de l'ordre públic. 

 

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de 08130 Estudi de Disseny o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals 08130 Estudi de Disseny presta els seus serveis. 

 

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris en àrees restringides dels sistemes informàtics de 08130 Estudi de Disseny o de tercers i, si s'escau, extreure informació. 

 

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de 08130 Estudi de Disseny o de tercers. 

 

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari. Avís Legal de: www.08130disseny.com.

 

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 

 

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment. 

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a 08130 Estudi de Disseny, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web. 

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de 08130 Estudi de Disseny, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

 

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre 08130 Estudi de Disseny i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de 08130 Estudi de Disseny dels seus continguts o serveis.

 

08130 Estudi de Disseny no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN EL 

Avís Legal de: www.08130disseny.com.

ACCÉS I LA UTILITZACIÓ 

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. 

 

08130 Estudi de Disseny exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen. 

 

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin Produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. 

 

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, 08130 Estudi de Disseny no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. 

 

Així mateix, 08130 Estudi de Disseny declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. 08130 Estudi de Disseny no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. 08130 Estudi de Disseny no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE

Avís Legal de: www.08130disseny.com.

CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a 08130 Estudi de Disseny identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les Administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable 08130 Estudi de Disseny s.c.p (d'ara en endavant: 08130 Estudi de Disseny). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els Serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

08130 Estudi de Disseny no cedirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

 

Així mateix, 08130 Estudi de Disseny, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Avís Legal de: www.08130disseny.com.

 

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili següent:

 

08130 Estudi de Disseny s.c.p, situat al C / Verge de Montserrat, 22A - 08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona (ESPANYA) identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

 

08130 Estudi de Disseny adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

 

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, 08130 Estudi de Disseny no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.


La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. 

 

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

5. POLÍTICA DE COOKIES 

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a DETERMINADES pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. 

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quines són? 

 

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses: 

 

• Cookies d'anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'experiència de l'usuari.

 

• Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

 

• Cookies sobre personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei .. 

 

• Cookies sobre preferències: Aquestes cookies permeten que els nostres llocs web recordin informació que canvia l'aspecte o el comportament del lloc com, per exemple, el teu idioma preferit o la regió en la qual et trobes. Per exemple, en recordar la teva regió, un lloc web pot proporcionar notícies sobre el trànsit o butlletins meteorològics locals. Aquestes cookies també et permeten canviar la mida del text, la font i altres parts de les pàgines web que pots personalitzar ..

 

 

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_utma
_utmb
_utmc
_utmd
_utmt
_utmv
_utmz
_hs
_svSession

Google Analytics

De tercers

Recollir informació sobre la navegació dels usuaris en el lloc amb el fi de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni la direcció postal concreta des d'on es connecten.

Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/po

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_IDE
_id
_DSID
_drt_

Doubleclick (Google)

De tercers

Google també utilitza varies cookies de conversió on la finalitat principal és ajudar als anunciants a determinar el número de vegades que les persones que fan clic en els seus anuncis acaben comprant els seus productes. Aquestes cookies permeten a Google i a l'anunciant determinar que has fet clic en l'anunci i que has accedit posteriorment al lloc web de l'anunciant.

Doubleclick Centre de privacitat Doubleclick: http://www.google.com/intl/es/po

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_utma
_utmb
_utmc
_utmd
_utmt
_utmv
_utmz
_hs
_svSession

08130 ESTUDI DE DISSENY

Pròpia

Recollir informació sobre la navegació dels usuaris en el lloc amb el fi de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic.

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_Campaign Counts

Rapsio

De tercers

Utilitzem cookies per recopilar estadístiques de tràfic d'Internet agregats i entendre millor als nostres usuaris. Això ens permet millorar la seva experiència en el Lloc. Aquestes dades recopilades poden incloure les preferències de l'usuari i la informació d'ús del producte, com el número de visitants, funcions utilitzades, el temps mitj de permanència a les pàgines i altre informació que ens ajuden a determinar quines característiques són eficaces i son més importants per vostè.

Rapsio.com Política de Privacitat: www.rapsio.com/Home/PrivacyPolicy

Nota: Les cookies de tipus "pròpies" són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies "De tercers" són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Altres navegadors

Consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics.


Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç:

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE


Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Català.

bottom of page